12. September 2020

Energiförbrukningen med bitcoin är nu jämförbar med Tjeckien

Bitcoins uppskattade energiförbrukning och miljöpåverkan har ökat ganska markant. Energiförbrukningen växte på grund av gruvriggarnas stora kraftbehov fram till majs halveringshändelse, vid vilken tidpunkt det föll av en klippa då gruvbelöningen sänktes i hälften. Men inte så länge började dessa uppskattningar tippa uppåt igen, och den här månaden nådde de […]

Read More
8. September 2020

Près de 70000 Bitcoins synthétiques existent maintenant sur Ethereum

Les Bitcoins synthétiques ont considérablement augmenté pour être utilisés dans l’espace de la finance décentralisée (DeFi). Des données récentes ont montré qu’il existe près de 70000 Bitcoins synthétiques dans Ethereum. Le nombre devrait augmenter en conséquence, car l’industrie DeFi continue de gagner en popularité, suivie du lancement de nouveaux protocoles […]

Read More